+31(0)572 366840 Whatsapp info@ahcbv.com

Cielęta

Produkty fitogeniczne AHC® mają niezrównany wpływ na wydajność trawienną.Nie tylko zapewniają doskonałe tempo wzrostu i konwersję paszy, ale także stabilność. Stabilność, która pozwala na bezproblemowe karmienie bez ograniczeń. Możliwe jest ponadto stworzenie bogatszej diety, aby osiągnąć maksymalny potencjał wzrostu.

Ponadto oferujemy skuteczne rozwiązania zapewniające wsparcie w rozwiązywaniu problemów z oddychaniem i zmniejszonym apetytem.

Skontaktuj się z AHC® lub swoim lokalnym przedstawicielem, aby uzyskać więcej informacji.

AHC Recommendations Calves