+31(0)572 366840 Whatsapp info@ahcbv.com

Krowy mleczne

Moderne genetyczne krowy mleczne potrzebują doskonałej diety i wysokiego spożycia paszy, aby dobrze funkcjonować. AHC opracowało unikalne rozwiązania fitogeniczne, które maksymalizują wydajność z mniejszą ilością kłopotów.

Możemy pomóc rolnikom zwiększyć rentowność, zwiększając spożycie paszy i obniżając koszty produkcji, takie jak zmniejszenie psucia się paszy i ograniczenie innych dodatków do paszy. W ten sposób możemy pomóc w tym, aby Twoja farma mleczarstwa była bardziej zrównoważona i wydajna.

AHC oferuje wiele produktów do poprawy produkcji mleczarskiej, które można dodawać do mieszanej paszy na farmie, do pasz koncentrowanych w młynach paszowych lub do minerałów na farmie.

Skontaktuj się z AHC® lub lokalnym agentem, aby uzyskać więcej informacji.