+31(0)572 366840 Whatsapp info@ahcbv.com

Melkkoeien

Moderne melkkoeien hebben een uitstekende voeding en een hoog voeropname nodig om te presteren. AHC heeft unieke phytogenetische oplossingen ontwikkeld om de prestaties te maximaliseren met minder hoofdpijn.

We kunnen boeren helpen hun winstgevendheid te vergroten door de voeropname te verhogen en de productiekosten te verlagen, zoals het verminderen van voerverspilling en het terugdringen van andere voeradditieven. Zo kunnen we helpen uw melkveebedrijf duurzamer en productiever te maken.

AHC biedt meerdere producten om de melkproductie te verbeteren, die ofwel aan het gemengde voer op de boerderij kunnen worden toegevoegd, in concentraatvoer in de veevoerfabrieken of aan boerderijmineralen.

Neem contact op met AHC® of uw lokale agent voor meer informatie.