+31(0)572 366840 Whatsapp info@ahcbv.com

Herkauwers

De vertering van herkauwers is minder efficiënt dan van bijvoorbeeld pluimvee of varkens: er is dus des te meer ruimte voor verbetering. AHC®’s fytogene producten maken een significante toename in groei en winstgevendheid mogelijk.

Vleesvee

AHC® heeft producten voor een efficiëntere vertering, meer voeropname en effectieve ondersteuning van de luchtwegen.
Lees meer.

Vleeskalveren

Verteringsstoornissen en luchtwegproblemen zijn de twee grootste problemen in de kalverhouderij. AHC® heeft zeer effectieve producten voor een stabiele vertering en een krachtige ondersteuning van de luchtwegen.
Lees meer.

Schapen en geiten

Binnenkort meer.