+31(0)572 366840 Whatsapp info@ahcbv.com

Herkauwers

De vertering van herkauwers verloopt anders dan van bijvoorbeeld pluimvee of varkens, maar ook hier is ruimte voor verbetering. AHC®’s fytogene producten maken een significante toename in verteringsefficiëntie en winstgevendheid mogelijk.

Vleesvee

AHC® heeft producten voor een efficiëntere vertering, meer voeropname en effectieve ondersteuning van de luchtwegen.
Lees meer.

Vleeskalveren

Verteringsstoornissen en luchtwegproblemen zijn de twee grootste problemen in de kalverhouderij. AHC® produceert effectieve producten voor gezonde en productieve kalveren.
Lees meer.