+31(0)572 366840 Whatsapp info@ahcbv.com

Filosofie

Veehouderijen staan wereldwijd voor twee grote uitdagingen:

1) Groeiende wereldbevolking = groeiende vraag naar dierlijk voedsel.

Behoefte aan efficiëntie: hoe maximaliseren we de productie?

2) Toenemende zorgen over antibiotica resistentie.

Behoefte aan veiligheid: hoe minimaliseren we het antibioticagebruik?

We dragen als volgt bij aan een gezonde, productieve veehouderij:

AHC®’s fytogene producten voor een optimale vertering:
  • Krachtige plant-afgeleide alternatieven voor AGP’s;
  • Bewezen in-vitro werkzaamheid tegen zowel g+ als g- pathogene bacteriën;
  • Bekende, in de praktijk bewezen producten voor een stabiele, efficiënte vertering;
  • Zichtbare resultaten binnen 24 (eenmagigen) tot 48 uren (meermagigen).
AHC®’s nutritionele producten voor flexibele gezondheidsondersteuning;
  • Functionele blends met mineralen, vitaminen, electrolyten en dergelijke;
  • Voor directe ondersteuning bij verminderde opname of verhoogde behoefte;
  • Hoogwaardige kwaliteit gecombineerd met stalkennis maakt het verschil.

AHC®’s producten kunnen worden verstrekt via het drinkwater, droogvoer, brijvoer of als drench.