AHC w telewizji holenderskiej

AHC w holenderskiej telewizji 15 kwietnia 2018 r. (Angielskie napisy).